Over de goede doelen

Niet alle kinderen leven in dezelfde omstandigheden. Voor kinderen die het minder goed hebben, wil Bo de boekenwurm graag iets doen. Iedereen moet mee kunnen doen!

Daarom zal er een deel van de opbrengst van het boekje naar 2 goede doelen gaan. Wij hebben gekozen voor Het Vergeten Kind en het Liliane Fonds.

Ook een goede reden om dit leuke boekje te bestellen.

Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich echt kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij. 

Wij zetten ons in voor de ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Bij ruim 55.000 gaat het zodanig mis, dat thuiswonen niet meer mogelijk is. Zij wonen in opvanglocaties. Wij helpen door diverse activiteiten en projecten te organiseren die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. In 2016 hebben we 17.276 kinderen bereikt met ons directe hulp-programma. Maar we ondernemen ook initiatieven om hun situatie duurzaam en structureel te verbeteren.

 

Het Liliane Fonds

Kinderen versterken en laten meedoen

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.